TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis


Kontakt

TALLINNA TOOMKOOL

Üldtelefon koolimajades648 4881
E-posttallinna.toomkool@eelk.ee
Aadress
1.-4.klasside maja: Apteegi 3, 10146 Tallinn
5.-8.klasside maja: Rüütli 4, 10130 Tallinn

Juhtkond ja tugipersonal 

Egle Viilma, direktor, egle.viilma@eelk.ee
Heiki Haljasorg, õppealajuhataja, heiki.haljasorg@eelk.ee
Vilja Kutsar, assistent,  tallinna.toomkool@eelk.ee 
Ingrid Soans, raamatupidaja, ingrid.soans@eelk.ee
Arho Tuhkru, kaplan, arho.tuhkru@eelk.ee 
Hanna Kaptein, psühholoog (lapsehoolduspuhkusel); hanna.kaptein@eelk.ee 
Mari Heina, psühholoog; heinamari@gmail.com
Merje Schultz, Urve Looris ja Marge Merdenson, perenaised


Kolleegium

Arho Tuhkru, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, kolleegiumi esimees ameti poolest
Marko Tiitus, Konsistooriumi haridusassessor, kolleegiumi aseesimees ameti poolest
Egle Viilma, direktor, kolleegiumi liige ameti poolest
Veljo Kaptein, lapsevanemate esindaja
Kaisa Marran, lapsevanemate esindaja
Peep Mühls, lapsevanemate esindaja
Heiki Haljasorg
, õpetajate esindaja
Mai-Liis Mäeväli, õpetajate esindaja
Jüri Ehasalu, Kooli pidaja esindaja
Riivo Sinijärv, Kooli pidaja esindaja


Õpetajad

Marget Kulo, 1T klassijuhataja, folkloor, matemaatika; marget.kulo@eelk.ee
Kristiina Hermann - 1P, eesti keel ja kirjandus; kristiina.hermann@eelk.ee
Mai-Liis Mäeväli, 2T klassijuhataja, käsitöö, eelkool, loodusõpetus;  mai-liis.maevali@eelk.ee
Tähti Siinmaa, 
2P klassijuhataja, eesti keel, saksa keel; tahti.siinmaa@eelk.ee
Tuuli Urb,
3T klassijuhataja, käsitöö, eelkool; tuuli.urb@eelk.ee
Heiki Haljasorg, 3P klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus; heiki.haljasorg@eelk.ee
Kaisa Marran, 4T klassijuhataja; inglise keele huviring;  kaisa.marran@eelk.ee
Aet Hintsov, 4P klassijuhataja, inglise keel;  aet.hintsov@eelk.ee
Anna-Kaisa Vita, 5T klassijuhataja, kunstiõpetus, kaisa.vita@gmail.com
Lauri Koogas, 5P klassijuhataja, kehaline kasvatus; lauri.koogas@eelk.ee
Lidia Uuselu,  6T klassijuhataja;  matemaatika, matemaatika huviring, programmeerimise huviring; lidia.uuselu@eelk.ee
Mari Loit, 6P klassijuhataja; inglise keele huviring; prantsuse keele huviring; mari.loit@eelk.ee
Reet Klettenberg, 7T klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, reet.klettenberg@eelk.ee 
Lee Raide, 7P klassijuhataja, põhikooli loodusained ja keemia; lee.raide@eelk.ee
Aljona Suhhomlinova,
8T klassijuhataja, vene keel;  aljona.suhhomlinova@eelk.ee
Ahti Saares, 8P klassijuhataja, inglise keele huviring, saksa keel, ajalugu;  ahti.saares@eelk.ee
Riivo Sinijärv, ühiskonnaõpetus; sinijarv@online.ee
Kaie Kadaksoo, kehaline kasvatus (tüdrukud);  kaie.kadaksoo@eelk.ee
Tiina Kallas, saksa keel, inglise keele huviring; tiina.kallas@eelk.ee 
Mari Kalling, muusikaõpetus, koor; mari.kalling@eelk.ee 
Riina Lõhmus, usuõpetus, kandle huviring, riina.lohmus@eelk.ee
Tiina Lättemäe, eesti keel, kirjandus ja inimeseõpetus; tiina.lattemae@eelk.ee
Kristin Oidsalu, inglise keele huviring; kristin.oidsalu@gmail.com
Kaja Post, muusikaõpetus, koor; kaja.post@eelk.ee 
Tiina Siedermann - matemaatika ja füüsika; tiina.siedermann@eelk.ee
Piret Viikholm, kehaline kasvatus (tüdrukute ballett); piret.viikholm@eelk.ee
Egle Viilma, usuõpetus; egle.viilma@eelk.ee
Urmas Viilma, usuõpetus; urmas.viilma@eelk.ee 
Merike Kaasiku,
 
pikapäevarühma kasvataja, merike.kaasiku@eelk.ee 
Katrin Vöörmann,
 lapsehoolduspuhkusel, katrin.voormann@eelk.ee

Konsultatsioonide ajad

 1. Heiki Haljasorg - R kell 15.00, Apteegi 3.p klassis
 2. Marget Kulo - E kell 14.00-14.45, Apteegi 1.t klass
 3. Reet Klettenberg - T kell 15.00-15.45 Rüütli 7.t klassis
 4. Kristiina Hermann - 1.P klassile K-12.05-12.50, 6.T tüdrukud (eesti keel ja kirjandus) kokkuleppel K-15.00-15.45 1.p klassis
 5. Kristin Oidsalu - N kell 15.00 ja R kell 14.00-15.30 1.korrus
 6. Lidia Uuselu - T kell 15.00
 7. Anna-Kaisa Vita - K kell 15.00, Rüütli maja kunstiklass
 8. Tuuli Urb - E 14.00 ja 15.30 käsitööklassis, 3.T kokkuleppel
 9. Tiina Lättemäe - K kell 14.00
 10. Mari Kalling - R kell 15.00, Rüütli 3. korruse õp.tuba
 11. Egle Viilma - K kell 15-15.45 vastavalt kokkuleppele, Rüütli tn direktori kabinetis
 12. Aljona Suhhomlinova - R kell 14-14.45 ja kell 15.40-16.25 õpetajate toas vahekorrusel
 13. Tiina Siedermann - K kell 14-16.
 14. Tähti Siinmaa - K kell 14.00 saksa keel 3.T klassis, 14.30-15.30 kõik teised teemad 2.P klassis

Ülejäänud õpetajate puhul toimuvad konsultatsioonid kokkuleppel.

Tervisenõukogu

Egle Viilma, nõukogu juhataja
Hanna Kaptein
Silva Põldmets
Kersti Nigesen
Kristel Üksküla
Karin Veissmann

Kooliõde: Silva Põldmets, mobiil 56 200 147; vhk@kth.ee; vastuvõtt kokkuleppel

TALLINNA TOOMKOOLI SIHTASUTUS

Registrikood: 90010671
Kontakttelefon: 644 4140
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee
Postiaadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn
LHV Pank: IBAN EE447700771003070586
SEB Pank: IBAN EE681010220202964222 


Egle Viilma, juhatuse liige.
E-post: tallinna.toomkool@eelk.ee

Sihtasutuse nõukogu liikmed: Urmas Viilma (esimees), Marko Tiitus, Indrek Treufeldt, Jüri Ehasalu, Erkki Truve, Olev Liivik, Kersti Nigesen ja Hannes Võrno. 

Tallinna Toomkooli Sihtasutus on kooli pidajaks koos kõige sellega kaasnevaga. Sihtasutuse ülesandeks on vajalike tingimuste loomine Tallinna Toomkooli tegevuseks. 

Sealhulgas: 

 • Tallinna Toomkooli arendamine ja vajalike ruumidega kindlustamine, sh vajadusel ja võimalusel ajaloolise Tallinna Toomkooli hoone (Toom-Kooli 11) koolihoonena kasutusele võtmine;
 • tingimuste loomine õppetöö korraldamiseks Tallinna Toomkoolis; 
 • majandustegevuse korraldamine ja arendamine Tallinna Toomkooli õppe- ja huvitegevuse toetamiseks;
 • tingimuste loomine Tallinna Toomkooli õpilastele huvitegevuse korraldamiseks ning personalile erialaseks enesetäiendamiseks;
 • Tallinna Toomkooli kooli kui kristlikele väärtustele toetuva üldhariduskooli õppe- ja huvitegevuseks vajaliku kirjanduse, inventari ja muude vahendite soetamine;
 • Tallinna Toomkooli raamatukogu arendamine.

Toomkooli usuõpetuse tund

ANNETA TALLINNA TOOMKOOLILE

Tallinna Toomkooli tegevust saab igaüks toetada omapoolse annetusega kooli arveldusarvele.

Saaja: Tallinna Toomkooli Sihtasutus LHV Pank:                                         IBAN EE447700771003070586

SEB Pank:                                          IBAN EE681010220202964222
Selgitus: Annetus Toomkooli heaks”

Rahvusvahelisteks ülekanneteks vajalikud andmed:
IBAN: EE681010220202964222
Panga kood: BIC: EEUHEE2X
Panga aadress: SEB Pank
Tornimäe 2, Tallinn 15010

Korrespondeeriv pank: SEB Pank
Selgitusse märkida: “Annetus Toomkooli heaks” ja oma nimi.

Toomkooli avamisega seotud annetajate ja toetajate pikk nimekiri on leitav Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse koduleheküljelt  SIIT

NB! Kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab Maksu- ja Tolliamet järgmise aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu!